logo_HB

Han Bekkers Ecologisch wonen

Gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven om op een andere wijze te voorzien in onze huisvesting. De ontwikkeling van Centraal wonen-projecten heeft zich geëvolueerd naar diverse vormen van gemeenschappelijke huisvesting voor ouderen, gezinnen met kinderen, meergeneratie-wonen en - in bijna alle gevallen - ook een vorm van ecologische huisvesting, waar het bewust omgaan met onze grondstoffen, energie en milieu een belangrijke plaats inneemt.

Ik ben momenteel betrokken bij de ontwikkeling van Kiemdorp, waarin we als doelstelling hebben om op het gebied van bestuur, zeggenschap, bouwen en samenleven nieuwe standaarden te ontwikkelen.

Als architect en procesbegeleider kan ik beginnende groepen actief begeleiden op weg naar een succesvol gezamenlijk wonen project. Ik kan in de volgende fasen een zinvolle bijdrage leveren:

  • Initiatief: helder krijgen en vorm geven van het initiatief, dat bestaat uit een visie, de communicatie, de samenstelling van de groep, de financiering, de bestuursvorm, de vaststelling van gemeenschappelijke voorzieningen, enz.
  • Groepsbegeleiding en counseling: Ecologisch wonen vraagt veel van groepsprocessen. Soms kennen mensen elkaar, maar in veel gevallen ontstaat een groep uit weliswaar gelijkgestemde individuen of huishoudens, maar kennen de mensen elkaar niet. Vaak zien we ook dat in de voorbereiding er regelmatig mensen de groep binnen komen en verlaten tot zich een hechte definitieve groep heeft gevormd.
  • Social Learning: het combineren van 'formele' opleidingen / cursussen met 'informeel' kennis delen en creëren. Het informeel kennis delen wordt meestal ondersteund met sociale internet tools. Denk daarbij aan forum discussies, chat, bloggen, wiki's, gedeelde video's etc. Deze web2.0 tools maken het mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis te consumeren en te delen.
  • Organisatie: het stichten van een ecologisch dorp of woongebouw in welke vorm dan ook vraagt veel organisatievermogen, geduld en doorzettingsvermogen. Wij helpen met het adviseren over een goede organisatievorm, het oprichten van een rechtspersoon, contracten, contacten met de overheid, aanvragen va vergunningen, enz.
  • Ontwerp: als architect zal ik samen met de groep initiatiefnemers komen tot een ontwerp, dat bestaat uit een stedenbouwkundig plan, een woonlayoutplan, woningontwerpen en duurzame en ecologische technische oplossingen. Ik ben geen bouwbureau, maar kan wel als opdrachtgever voor een bouwbureau optreden op basis van het gezamenlijk opgestelde ontwerp.
  • Beheer en exploitatie: een begonnen groep sta ik graag met raad en daad terzijde in de eerste periode na de oplevering van het dorp of het woongebouw. Ook later kan ik helpen door bij eventuele moeilijkheden en conflicten de groep terzijde te staan

Wij werken in beginsel niet met vaste tarieven. De groep bepaalt de waarde van onze inbreng en honoreert deze. Ter oriëntatie: tarieven tussen de € 50 en €150 per uur excl. BTW vinden wij redelijk. Reiskosten en onkosten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

Kiemdorp is een voorbeeld. De website van Kiemdorp:

I www.kiemdorp.nl E info@kiemdorp.nl