logo_HB

Reis naar de bron

'Reis naar de bron' is de werktitel van mijn eerste roman. Ik heb vijf jaar uitgetrokken om het boek te schrijven en het nadert nu zijn voltooiing. Ik heb het mezelf niet gemakkelijk gemaakt door de complexiteit van vele lagen die door elkaar heen zijn ontstaan. Het verhaal handelt over een jonge man die aan de hand van zijn levenservaringen zich ontwikkelt en op die manier via de hoogste toppen en de diepste dalen de weg terug zoekt naar zijn essentie, zijn bron. Het is een reisverslag van een uiterlijke reis die symbool staat voor een innerlijke reis van de hoofdpersoon David, een liefdesroman, een avonturenroman, een psychologische roman en een spirituele roman tegen de achtergrond van turbulente wereldgebeurtenissen. Kortom een rijk en complex geheel.

Ik geef de geïnteresseerde lezer alvast een voorproefje:

Het duizelt David een beetje als ze weer terug naar de salon gaan. In welke wereld raakt hij verzeild? Dit is niet de wereld van zijn vader, niet de wereld uit zijn jeugd met zijn nu kinderachtig lijkende worstelingen over relaties met meisjes en studieperikelen. Dit is een compleet andere wereld, een wereld waar de echte voorwaarden voor het bestaan van miljarden mensen op aarde vanaf hangen. Hoewel hij weet dat hij nog slechts een glimp heeft gezien, begrijpt hij dat de implicaties reusachtig zijn. Hoe kan hij de echte waarheid achterhalen?

Een mooie, smaakvol gedekte tafel in een eetzaal, die wel voor dertig mensen geschikt lijkt, trekt zijn aandacht als de deuren van de eetkamer worden geopend. Tony neemt, als ze zitten en het eerste glas hebben geheven, opnieuw het woord.
“Zoals ik al zei, David, willen wij je iets vertellen wat voor ons heel belangrijk is. Wij hadden een zoon, toevallig ook David geheten, ons enigst kind. Ruim een jaar geleden is hij bij een ongeluk met zeilen om het leven gekomen. Hij droeg op het wedstrijdschip waarmee hij op de Atlantische Oceaan voer, geen veiligheidsgordel. Een overkomende golf heeft hem van het dek gespoeld.”
“Je moet ook weten, David,” vult Tracy aan en een traan welt op in haar ooghoek, “dat zijn lichaam nooit is terug gevonden. We hebben hem dus nooit kunnen begraven. Dat is voor een moeder vreselijk.”
Het voorgerecht, een rijk gevulde vissoep wordt geserveerd.
“En het bijzondere, David,” zo vervolgt Tony, “… jullie hebben niet alleen jullie naam gemeenschappelijk, maar jullie lijken ook sprekend op elkaar.”
En hij wenkt de bediende, die met een foto naar David toe komt lopen. David voelt zich benauwd, wil hier weg en niets te maken hebben met dit wanhopige verdriet van de twee oudere mensen, dat aan hem trekt als een kleefplant. Hij kijkt wanhopig naar Eva, die de wanhoop ziet op het gezicht van David. Hij is geen zoon van deze twee, hoe aardig ze ook zijn. Nu valt de puzzel in elkaar, hij begrijpt de vreemde verbaasde gezichten van Maggie, Tony en Tracy bij de eerste kennismaking en de vreemde familiaire houding van het personeel. Iedereen ervaart hem als een bekende. Hij krijgt de foto te zien, die voorzichtig naast zijn bord wordt neergelegd en een vrolijke jongen, inderdaad van zijn leeftijd, kijkt hem lachend aan. In de verte lijkt hij wel op hem, maar hij ziet ook grote verschillen en begrijpt niet dat ze die verschillen niet zien. Hij geeft de foto door aan Eva, die ook verrast kijkt. Zij begrijpt dat Tony en Tracy vooral de overeenkomsten zien, terwijl zij juist de verschillen waarneemt. Eva legt haar hand op die van David.
“Ik …,” hakkelt hij, “…ik eh … weet niet wat ik nu moet zeggen. We lijken wel enigszins op elkaar,” zegt hij beleefd.
“Luister, David …,” zegt Tony vriendelijk, maar stopt als Tracy haar hand zacht op zijn arm legt als ze het ongemak van David opmerkt.
“Je hoeft helemaal niets te zeggen, David,” zegt ze vriendelijk, “je mag dit ook vergeten, maar je weet nu waar onze verwarring bij onze kennismaking vandaan komt. En we zijn blij dat jullie nu hier zijn.”
Op dat moment komt het smaakvol geurende hoofdgerecht binnen. David krijgt zo de tijd om alles te verwerken, wat hij boven heeft gehoord en gezien over de wereldmachten, het overlijden van hun zoon en de sterke gelijkenis. Een gevaarlijk plan dringt zijn gedachten binnen.

Reis naar de bron verschijnt naar verwachting in 2018.