logo_HB

 

Reis naar de hoop is het tweede deel van de 'Reis-trilogie'. Het verhaalt een andere zijde van de ontwikkeling en de belevenissen van David. De Reis naar de bron vertelt de romantische en psychologische aspecten van zijn ontwikkelingsweg, Reis naar de hoop beziet zijn ontwikkeling van de maatschappelijke kant. Het vertelt hoe David in zijn professionele ontwikkeling op zoek gaat naar de bron van de besturing van de samenleving, in eerste instantie vooral vanuit een economisch perspectief. Hij onderzoekt, vindt verbanden en ontwikkelt een visie op het functioneren van de samenleving dat hij aan het eind van het boek in een overtuigend betoog wereldkundig maakt.

Een passage uit het boek in wording, de toespraak van David voor het oog van de wereld:

"We weten dat de macht en de rijkdom op aarde altijd in handen van enkelen is geweest. Ondanks de toegenomen gelijkheid, de vaak goede onderwijskansen, de toegenomen rijkdom in de westerse landen, de democratie en de openbaarheid die dat met zich meebracht, is de macht nog steeds in handen van een kleine elite - en die macht groeit met het absoluut en relatief groeien van de grote vermogens nog dagelijks. De rijkste vijfhonderd mensen op aarde zagen hun openbare vermogen afgelopen jaar met 237 miljard dollar groeien en iets meer dan de helft van alle wereldwijde economische groei van de afgelopen dertig jaar is naar de rijkste 5 procent van de bevolking gegaan, die vrijwel allemaal in het Westen wonen. De helft van de wereldbevolking, 3,6 miljard mensen, bezit daartegenover slechts 0,2% van het wereldvermogen, evenveel als de acht rijkste mensen. De slachtoffers van de globalisering zijn de allerarmsten, zoals de mensen in de sub-Sahara, delen van zuid-Azië en de lage middenklasse in de westerse landen, die hun inkomen de afgelopen dertig jaar achteruit hebben zien gaan. Dit verklaart mede de opkomst van populistische partijen, omdat het vertrouwen van de lagere middenklasse in het systeem door de scheve inkomensontwikkeling ernstig gevaar loopt en er geen alternatief voorhanden is. Naast de rijkste mensen zijn de winnaars de middenklasse in de opkomende economieën.

Het streven naar macht is onderdeel van de strijd om het bestaan en ons door de industriële samenleving geperfectioneerde systeem stamt nog uit de oertijd, waarin overleving de eerste bestaansvoorwaarde was. Die voorwaarde is in ons bestaan fundamenteel van karakter veranderd, omdat niet langer de ‘survival of the fittest’ onze overleving garandeert, maar juist onze ondergang bewerkstelligt. Alleen een diep doordrongen bewustzijn van de eigen moraliteit in relatie tot al het andere leven, zal de weg zijn naar de overleving van de mensheid en al het andere leven op aarde. Onze maatschappelijke, psychologische en spirituele ontwikkeling, die zich uitdrukt in onze beschaving, kan toch de nieuwe uitdaging zijn waar wij allen voor staan?

Ik geloof, in de kracht van democratie als verlichte leiders opstaan voor hun waarden en de zorg dat nieuwe politieke stromingen voor chaos en tot verlies van waarden leidt is niets anders dan het schimmige achterhoedegevecht van een verlopen bestuurselite, die koste wat kost de riante machtspositie wil handhaven en zelfs nog gelooft dat zij werken voor de goede zaak, die voornamelijk hun eigen goede zaak is. Ik vertrouw op de juistheid van het gevoel van de mensen die kiezen, ook al lijken ze verkeerd te kiezen en, bij gebrek aan een richtinggevend en waardenvol perspectief, uit angst de gemakkelijke nationalistische en haat brengende ideologieën steunen.”

Verstuurde nieuwsbrieven: