logo_HB

Samenwerking

• Samenwerking

Mijn werkwijze is gebaseerd op samenwerking en communicatie.


http://www.victorbos.nl

Ik werk graag samen met mensen vanuit verschillende achtergronden. Daartoe heb ik een netwerk gevormd van mensen waar ik eerder mee heb samengewerkt. De mensen in mijn netwerk zijn waardevol en ik heb een groot respect voor hen. Respect voor hun deskundigheid, ervaring en visie. Ik heb veel ervaring in het regisseren van grote en complexe processen. Daarmee ben ik in staat om op een doelmatige wijze verschillende disciplines te integreren. Door deze samenwerking kan ik je ook helpen om grote en complexe veranderingsprocessen succesvol te laten verlopen.

Ik werk individueel en met teams, geef bestuurlijk en strategisch advies, train en ontwikkel mensen en organisaties en werk in managementrollen samen met mensen die dezelfde doelen hebben.

Ik werk samen met specialisten en bureaus in verschillende branches. Mijn samenwerkingspartners zijn:

  • Bestuurlijke en strategische adviseurs
  • Trainers en coaches
  • Organisatieadviseurs
  • Interim-managers
  • Loopbaanontwikkeling
  • Psychotherapeuten
  • Fysiotherapeuten

Door deze samenwerking kan ik ook grote en omvangrijke advies-, ontwikkelings- en trainingsactiviteiten uitvoeren. Ik heb een grote ervaring in het aansturen van verschillende professionals binnen een gemeenschappelijk kader.

Met al mijn samenwerkingspartners heb ik meerdere projecten en activiteiten samen succesvol gerealiseerd. 

Enkele recente samenwerkingspartners: