logo_HB

Coaching

In sommige fasen van je leven of in je werk is het zinvol of soms zelfs nodig je tijdelijk te laten bijstaan door iemand die je een spiegel voorhoudt, nieuwe wegen en mogelijkheden opent of alleen maar een klankbord is. Bij coaching ligt de nadruk op mentale ontwikkeling en leren door ervaring of inzicht. Primair gebeurt dit door middel van regelmatige gesprekken. Daarnaast kunnen trainingen of oefeningen een uitvloeisel of onderdeel zijn van een coachingsproces.

Ik help je door:
• Samen nieuwe en uitdagende doelen te vinden
• De weg ernaar toe duidelijk te krijgen
• Inzicht te bieden in je kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden
• Komen tot een concreet programma om de gewenste doelen ook daadwerkelijk te halen.

Referenties van deelnemers:

Relatiecoaching:
"Ik heb je rust ervaren en je steun, de steun dat ik mag voelen wat ik te voelen heb, dit mag uiten. Met H. en mij was fijn dat je vragen stelde aan ons die we beantwoordden in bijzijn van de ander. Vragen die je elkaar bijna niet stelt in je dagelijkse leven, maar die mij toen hebben geholpen te vertrouwen dat H. van me houdt." T.

Werkcoaching:
"Veel dank voor de steun die ik kreeg om de lastige periode door te komen." D.

 Zie bijlage Coaching