logo_HB

Driedaagse training:

‘Bewustzijn als sleutel tot verandering’©

 

Een intensieve driedaagse training, waarbij je je samen met anderen richt op het bewust worden van je waarden, waarbij je een helder beeld krijgt waar jij in je leven op uit bent en hoe je dit in je leven een plaats kunt geven door te kijken naar nieuw gedrag. Je kunt met deze training weer de baas worden over je eigen leven.

Programma in drie dagen:

 • Wat vind ik belangrijk?
 • Waar ben ik op uit?
 • Bewust-zijn en nieuw gedrag.

 

Jaartraining:

 

‘Leiders voor een nieuwe wereld.© Crisis als keerpunt tot transformatie’

Een jaarprogramma bestaande uit een cyclus van 10 bijeenkomsten van verschillende lengte, te beginnen met een intake en een facultatieve zeezeilweek. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag of op vrijdag en zaterdag, afhankelijk van de lengte van de bijeenkomst.De 10 blokken zijn:

 • Intake
 • Op reis: oriëntatie en kennismaking
 • Het avontuur roept
 • Terugkeer naar de bron: wat is echt belangrijk?
 • Waar ben je op uit?
 • We kunnen allemaal leiders zijn
 • De wachter op de drempel
 • Wat ga je doen?
 • In actie
 • De proef
 • Het anker

Klik hier voor het uitgebreide programma en kijk op de agenda voor data.

 

Driedaagse training

‘Koers houden en doelen bereiken’©

 

De volgende resultaten zullen aan het eind van de training zichtbaar zijn:

 • Inzicht in de eigen motieven en het persoonlijke functioneren.
 • Visie op de eigen toekomst.
 • Visie op de toekomst en de mogelijkheden van de organisatie waarin men betrokken is.
 • Inzicht in de dilemma’s die horen bij moreel juist handelen.
 • Leiderschap: een duidelijk beeld van de bijdrage die men kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een organisatie met behulp van werkelijke authenticiteit en integriteit.
 • Een actieplan om de voornemens daadwerkelijk in resultaten om te zetten, waarbij men in de praktijk nog extra wordt begeleid.

 

Jaartraining:

‘Je functie innemen’©

De dans tussen leiden en loslaten.
Een opleiding voor leidinggevenden die hun invloed willen vergroten

We zijn als samenleving op vele terreinen onderhevig aan grote veranderingen. Die veranderingen hebben ook vele gevolgen voor de individuele mens. Gebaande paden blijken niet meer voldoende en er is een terugkerende vraag of we in staat zijn deze verandering vorm te geven en vanuit andere paradigma´s te leven en te werken. We kunnen langs de kant staan en afwachten of we kunnen zelf individueel voorbeeld worden voor veranderingen. In dat voorbeeld geven loopt geen gebaande weg die je kunt gaan. Je kunt alleen vanuit je eigen authenticiteit en je geweten tot vernieuwing komen, waardoor anderen gestimuleerd worden dat ook met zichzelf aan te gaan. Je komt dan in het spanningsveld terecht van je individuele ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie. Hoe krijg je dit veld bij elkaar, hoeveel vraagt het van je om voorbeeld te zijn en welke mogelijkheden heb je om je omgeving te beïnvloeden.

Om dit proces te helpen dragen en verder vorm te geven is dit een opleiding, die alle facetten in zich heeft van authentiek leiderschap in deze tijd. Een opleiding die je zal helpen in alle veranderingen de rust te vinden om vanuit wijsheid je weg te gaan. Een opleiding die je helpt je eigen bron aan te boren en iedere dag weer met bewustzijn je functie in het leven in te nemen.
Het traject is bedoeld voor mensen die verantwoordelijkheid dragen als leidinggevende, het als een uitdaging zien nieuwe wegen in te slaan en graag hun eigen authenticiteit volledig willen inzetten. Het traject beslaat een termijn van een jaar met daarin tweemaal een tweedaagse, tweemaal een eendaagse en eenmaal een retraite van drie dagen.

Onderdeel van het programma is dat de deelnemers elkaar bezoeken in het werk om een beeld te vormen over hoe anderen leidinggeven en om elkaar te versterken. Aan het begin vindt een intake-gesprek plaats om wederzijds te onderzoeken of deelname een juiste beslissing is, tenzij we door persoonlijk contact deze informatie al weten.