Besturen in maatschappelijke organisaties

Mijn affiniteit, kennis en ervaring ligt op het snijvlak tussen bestuur en ambtelijk management.

Alle facetten van het kruispunt tussen bestuur en ambtelijk management, zoals de verschillende culturen, de noodzaak tot gemeenschappelijke doelen en het vereiste wederzijdse respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden, heb ik mogen ervaren als leidinggevende in publieke organisaties, waarvan 24 jaar als gemeentesecretaris in tien steden en gemeenten. Ik wil mijn grote kennis en ruime ervaring graag inzetten om maatschappelijke organisaties goed te besturen. Ik kom tot mijn recht in eindverantwoordelijke bestuurlijke functies. Daarbij functioneer ik bij voorkeur als voorzitter van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in semipublieke organisaties, zoals woningcorporaties, culturele, zorg- en welzijnsinstellingen, alsmede in verzelfstandigde overheidsorganisaties.

Mijn werkwijze bij bestuurlijke advisering.