Wonen in Kiemdorp

We willen een bijdrage leveren aan de samenleving door een woonplaats te maken voor mensen, die de stap willen zetten naar een samenleving waar de omstandigheden om ons verder te ontwikkelen zo gunstig en vruchtbaar mogelijk zijn. Dit proces heeft kans van slagen als we ons met elkaar verbinden op dit pad.

Kiemdorp is verbonden met het volledige leven, van geboorte tot sterven. Elke leeftijdsgroep behoort dan ook in het dorp woonachtig te (kunnen) zijn. Er is een geboortehuis en een sterfhuis. Niet alleen is elke leeftijdsgroep welkom, ook voor iedereen ongeacht inkomen, status, ras, gezindheid is er plaats.

Dit kan Kiemdorp worden