Samenwerking, klanten en opdrachtgevers

Samenwerking

Mijn werkwijze is gebaseerd op samenwerking en communicatie.

Ik werk graag samen met mensen vanuit verschillende achtergronden. Daartoe heb ik een netwerk gevormd van mensen waar ik eerder mee heb samengewerkt. De mensen in mijn netwerk zijn waardevol en ik heb een groot respect voor hun deskundigheid, ervaring en visie.

Hoe ik samen werk

Ik werk individueel en met teams, geef bestuurlijk en strategisch advies, train en ontwikkel mensen en organisaties en werk in managementrollen en als leider samen met mensen die dezelfde doelen hebben.

Klanten en opdrachtgevers

Mijn klanten en opdrachtgevers komen met name, maar niet uitsluitend, uit de overheid. Overzicht Klanten en opdrachtgevers