Koers houden en doelen bereiken ©

De volgende resultaten zullen aan het eind van de training zichtbaar zijn:

  • ·        Inzicht in de eigen motieven en het persoonlijke functioneren.
  • ·        Visie op de eigen toekomst.
  • ·        Visie op de toekomst en de mogelijkheden van de organisatie waarin men betrokken is.
  • ·        Inzicht in de dilemma’s die horen bij moreel juist handelen.
  • ·        Leiderschap: een duidelijk beeld van de bijdrage die men kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een organisatie met behulp van werkelijke authenticiteit en integriteit.
  • ·        Een actieplan om de voornemens daadwerkelijk in resultaten om te zetten, waarbij men in de praktijk nog extra wordt begeleid.