Visie op gemeenschappelijk wonen en leven

We weten dat het anders kan, omdat wij anders willen:
• Verbonden in respectvolle en liefdevolle onafhankelijkheid.
• Anders georganiseerd en gefinancierd, coöperatief.
• Ecologisch en duurzaam, in samenspraak met de natuur.
• Vanuit verantwoordelijkheid voor onszelf, elkaar en de samenleving

Wij willen in stappen komen tot een andere vorm van samen leven en samen wonen. Hierbij is het gezamenlijk wonen een materiële stimulans om ons primaire doel, de vorming van een gemeenschap, tot stand te brengen. Wij zoeken mensen die deze uitgangspunten herkennen en met ons vorm willen geven aan dit verlangen.

Dit willen wij in Kiemdorp