Je functie innemen ©

De dans van leiden en loslaten

Een opleiding voor leidinggevenden die hun invloed willen vergroten.

We zijn als samenleving op vele terreinen onderhevig aan grote veranderingen. Die veranderingen hebben ook vele gevolgen voor de individuele mens. Gebaande paden blijken niet meer voldoende en er is een terugkerende vraag of we in staat zijn deze verandering vorm te geven en vanuit andere paradigma´s te leven en te werken. We kunnen langs de kant staan en afwachten of we kunnen zelf individueel voorbeeld worden voor veranderingen. In dat voorbeeld geven loopt geen gebaande weg die je kunt gaan. Je kunt alleen vanuit je eigen authenticiteit en je geweten tot vernieuwing komen, waardoor anderen gestimuleerd worden dat ook met zichzelf aan te gaan. Je komt dan in het spanningsveld terecht van je individuele ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie. Hoe krijg je dit veld bij elkaar, hoeveel vraagt het van je om voorbeeld te zijn en welke mogelijkheden heb je om je omgeving te beïnvloeden.

Om dit proces te helpen dragen en verder vorm te geven is dit een opleiding, die alle facetten in zich heeft van authentiek leiderschap in deze tijd. Een opleiding die je zal helpen in alle veranderingen de rust te vinden om vanuit wijsheid je weg te gaan. Een opleiding die je helpt je eigen bron aan te boren en iedere dag weer met bewustzijn je functie in het leven in te nemen.
Het traject is bedoeld voor mensen die verantwoordelijkheid dragen als leidinggevende, het als een uitdaging zien nieuwe wegen in te slaan en graag hun eigen authenticiteit volledig willen inzetten. Het traject beslaat een termijn van een jaar met daarin tweemaal een tweedaagse, tweemaal een eendaagse en eenmaal een retraite van drie dagen.

Onderdeel van het programma is dat de deelnemers elkaar bezoeken in het werk om een beeld te vormen over hoe anderen leidinggeven en om elkaar te versterken. Aan het begin vindt een intake-gesprek plaats om wederzijds te onderzoeken of deelname een juiste beslissing is, tenzij we door persoonlijk contact deze informatie al weten.