Gemeenschappelijk wonen en leven

Gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven om op een andere wijze te voorzien in onze huisvesting. De ontwikkeling van Centraal wonen-projecten heeft zich geëvolueerd naar diverse vormen van gemeenschappelijke huisvesting voor ouderen, gezinnen met kinderen, meergeneratie-wonen en – in bijna alle gevallen – ook een vorm van ecologische huisvesting, waar het bewust omgaan met onze grondstoffen, energie en milieu een belangrijke plaats inneemt.

Ik ben momenteel betrokken bij de ontwikkeling van Kiemdorp, waarin we als doelstelling hebben om op het gebied van bestuur, zeggenschap, bouwen en samenleven nieuwe standaarden te ontwikkelen.

 

Als architect en procesbegeleider kan ik beginnende groepen actief begeleiden op weg naar een succesvol gezamenlijk wonen project. Zie Begeleiding naar gemeenschappelijk wonen en leven voor meer informatie.