Organisatieontwikkeling

Elke organisatie heeft vanuit haar bestaansrecht een zijnskwaliteit, een kwaliteit die de organisatie niet alleen kenmerkt, maar ook waarde en legitimiteit geeft. In de ontwikkeling van organisaties zoek ik altijd naar deze dieperliggende kwaliteit.

Transformatie

Organisatieontwikkeling is een organisatie stap voor stap dichter brengen bij haar zielskwaliteit. Immers elke waardevolle verandering is een weg naar het wezen van jezelf of je organisatie. Organisatieontwikkeling is niet alleen een bewustwordingsproces, maar ook een relationeel proces: de relaties tussen organisatie en omgeving, tussen medewerkers en leiding, tussen je denken en voelen. Dan is het mogelijk tot dan toe onbenut potentieel bij de mensen vrij te maken, ze mee te nemen in verandering, omdat juist zij allang bewust of onbewust weten wat er nodig is. Het enige wat ontbreekt is de inspiratie om te geloven wat ze voelen en te doen wat er gedaan wil worden.

Het is van belang bij organisatieverandering drie niveaus te hanteren:
1. Strategisch niveau
2. Tactisch niveau
3. Operationeel niveau.
Bestuur en management dienen het merendeel van hun tijd te besteden aan het strategische niveau, medewerkers tenminste ook een deel. Alle niveaus dienen aan bod te komen bij een veranderingstraject, dat moet leiden tot een nieuwe fit tussen de cultuur, structuur, processen én de omgeving.

Zie mijn visie op Organisatieontwikkeling