Coaching, psychotherapie en spirituele therapie

In sommige fasen van je leven of in je werk is het zinvol of soms zelfs nodig je tijdelijk te laten bijstaan door iemand die je een spiegel voorhoudt, nieuwe wegen en mogelijkheden opent of alleen maar een klankbord is. Uitgangspunt in mijn begeleiding is dat ik niet oordeel, maar accepteer. vanuit die acceptatie kijken we samen naar aangrijpingspunten voor eventuele verandering. Daarbij neem ik de gewenste en doorleefde waarden als basis.

Coaching

Bij coaching ligt de nadruk op mentale ontwikkeling en leren door ervaring of inzicht. Primair gebeurt dit door middel van regelmatige gesprekken. Daarnaast kunnen trainingen of oefeningen een uitvloeisel of onderdeel zijn van een coachingsproces.

Ik help je door:

• Samen nieuwe en uitdagende doelen te vinden
• De weg ernaar toe duidelijk te krijgen
• Inzicht te bieden in je kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden
• Komen tot een concreet programma om de gewenste doelen ook daadwerkelijk te halen.

Psychotherapie

Ik kan je ook helpen bij heling van oude kwetsingen of emotionele blokkades. Bij therapie komt de mentale, emotionele en fysieke staat van je zijn aan bod. Mijn uitgangspunt is de onverbrekelijke eenheid van deze drie aspecten, die ik ook in samenhang aandacht geef en behandel. Hierbij richt ik me op heling van oudere traumatische gebeurtenissen die je nu nog belemmeringen om voluit te leven en je kwaliteiten in te zetten.

Spirituele therapie

In de spirituele therapie kijken we vooral naar het fundamentele niveau, het niveau van de ziel waar alles precies is zoals het is. Ook hier oordelen we niet, maar accepteren en zoeken we samen naar de fundamentele achtergrond voor het gedrag.

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Bij counseling worden zowel de mentale als de emotionele kanten van jezelf aangeraakt. Het doel van counseling is het helpen bij:

• het oplossen of hanteren van problemen
• het vinden van antwoorden op levensvragen
• het benutten van ongebruikte kwaliteiten en mogelijkheden.

Referenties persoonlijke counseling:

“De sessies zijn intens, je weet het vertrouwen in mij in vol overgave lief te hebben, te verankeren en te delen. Zowel privé als in werk kan ik nu het onbewuste bewust maken en van daaruit kiezen wat op dat moment bij me past in het kunnen zijn wie ik ben. Dat geeft meer rust, stabiliteit, openheid, daaruit ontstaat er ruimte en is er meer interactie. Mijn omgeving herkent dit in mij en mensen vinden het fijn om bij mij te zijn.” D.

“Ik wilde je bedanken voor de eerste sessie. Ik heb het als heel fijn ervaren.” T.

“Mijn partner kwam vannacht helemaal open en liefdevol thuis. Hij was erg blij met je coaching. Dank je.” L.

Referenties Relatietherapie:

“Ik heb je rust ervaren en je steun, de steun dat ik mag voelen wat ik te voelen heb, dit mag uiten. Met H. en mij was fijn dat je vragen stelde aan ons die we beantwoordden in bijzijn van de ander. Vragen die je elkaar bijna niet stelt in je dagelijkse leven, maar die mij toen hebben geholpen te vertrouwen dat H. van me houdt.” T.

“Veel dank voor de steun die ik kreeg om de lastige periode door te komen.” D.

Referenties Coaching en therapie:

“Ik ben in eerste instantie door je boek “ de Druppel….” geïnspireerd geraakt. Ik zal niet de eerste zijn die tegen je zegt dat je een bijzonder prettig mens bent om mee samen te werken. (…) Jij hebt een bijzonder scherpe en analytische blik, en deze is gekoppeld aan een sterke intuïtie. Hiermee kun je heel snel tot de kern komen en door jouw korte interventies liet je mij zeer effectief zien waar de pijn en waar mijn verbeteringspotentieel ligt. Kort sparren over mogelijke oplossingen in specifieke casuïstiek maakten voor mij de interventies nog waardevoller. Als laatste, door jouw aanpak én persoonlijkheid is het niet moeilijk om eerlijk te zijn over lastige thema’s. Dank voor je ondersteuning!” ML.

Zie bijlage Coaching, therapie en counseling