Bestuurlijk en strategisch advies

Soms heeft het bestuur of het management vragen die door de eigen organisatie niet kunnen worden opgelost. Of er is behoefte aan een blik van buiten, iemand die je zonder vooroordelen en onafhankelijk kan adviseren over een te volgen koers. Ik kan met name bij verschillende bestuurlijke en strategische thema’s, zoals een strategische visie, innovatie of vraaggerichte dienstverlening bestuur en management bijstaan.

Samen met bestuur en management kan ik externe en interne ontwikkelingen vertalen in bestuurlijke en organisatie consequenties. Daarmee ontstaat een visie op bestuur en organisatie die een inspirerende leidraad kan vormen bij te treffen maatregelen.

Zie mijn visie op Bestuurlijke en strategische advisering