Persoonlijk leiderschap

Leiderschap is niet voorbehouden aan mensen die leiding geven, maar is bereikbaar voor iedereen die de moed heeft te staan voor zijn waarden en een visie heeft op een toekomst voor ons allen.

Ont-wikkelen

Leren doen we inmiddels levenslang. we ont-wikkelen ons, ontdoen ons van de wikkels die in de loop van ons leven onze essentie hebben versluierd. Het is dan ook mijn missie om anderen bij te staan in het proces van ontwaken en het ontdekken van hun zielsbestemming.

Op vier terreinen wil en kan ik bijdragen aan je persoonlijk leiderschap